prova Flower and Snake: film

Flower and Snake

Flower and Snake
Titolo originale: Hana to hebi
Produzione: Giappone
Durata: 115
Genere: Drammatico/Erotico
Regia: Takashi Ishii
Uscita: 2007-08-31
Attori principali: Aya Sugimoto, Renji Ishibashi, Kenichi Endo, Misaki Mori, Y??zabur?? It??, Yoshiyuki Yamaguchi, Shun Nakayama, Shigeo Kobayashi
Scheda di Opinioni
Vota il film:

- Voto: 0.0/10 (0 voti)